Truyện cười: Chưa cân


Truyện cười

Một người thấy hàng xóm nhà mình đang khiêng một người bệnh đi cấp cứu liền hỏi han:

– Này, có nặng lắm không bác?

Người kia vừa thở vừa đáp:

– Cảm ơn bác, tôi cũng không nắm rõ.Vừa nãy vội quá nên chưa cân.

– ?!!

 

Xem thêm: