Toa thuốc của bác sĩ


Cô gái nói với vị bác sĩ: – Hôm nay tôi đến cảm ơn bác sĩ về toa thuốc mà bác sĩ đã kê cho tôi lần trước. – Tôi rất vui vì đã giúp cô khỏi bệnh. – Nó còn hiệu nghiệm hơn cả mong đợi của tôi thưa ông. – Vậy sao? Cô Đọc thêm

Mẹo sắp xếp hành lý khi đi du lịch


Hành lý du lịch

Bạn đã đăng ký một tour du lịch Singapore vài ngày và đang sắp xếp hành lý. Bạn bối rối không biết nên mang theo thứ gì, bỏ lại thứ gì, với tâm lý háo hức vì sắp được đi du lịch bạn có thể mang thừa hoặc thiếu một vài món đồ khiến chuyến đi Đọc thêm