Truyện cười hay nhất: Anh chồng ” dũng cảm”


Anh chồng "dũng cảm"

Cô em họ đến nhà chơi hỏi:

-Ai đánh vỡ cửa kính nhà chị vậy?

  • Truyện cười mới: Mẹo đánh vợ
  • Truyện cười hay: Kiêng ngày tết
  • Truyện cười tình yêu: Tin nào là tin buồn

-Tay chồng hèn nhát nhà chị đấy.

-Thấy chị bảo anh nhà hiền như đất cơ mà?

-Nhưng anh ta đứng đó và tránh được cái chậu hoa chị ném vào mặt.

-!!!

Tuyển tập bộ truyện cười tình yêu mới nhất>Xem ngay